Aanmelden of afmelden

Lid worden

Wil je graag lid willen worden van Uitsmijters, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@uitsmijters.nl of via 06 4962 4121 (na 18.00 uur bellen). De ledenadministratie kan vertellen bij welk team er nog plaats is. Je mag 3 keer gratis mee doen. Vervolgens vul je het aanmeldingsformulier met het bijbehorende  machtigingsformulier in en geef deze af bij de ledenadministratie of je trainer. Vergeet niet een pasfoto mee te geven! In overleg met de trainer wordt bekeken of je ook wedstrijden kunt spelen.

Lidmaatschap
Je bent lid tot het einde van het verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen is dus niet mogelijk. Je kunt je lidmaatschap opzeggen tot 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie. Doe je dit niet dan ben je het volgende seizoen weer lid en moet je dus contributie betalen.

Contributie en bondsafdracht
Bij Uitsmijters bestaat de ledenbijdrage uit contributie en bondsafdracht. Daarnaast moet je een tenue aanschaffen als je wedstrijden wilt spelen.
Contributie wordt in 4 termijnen per seizoen geïnd met een automatische incasso. De bondsafdracht wordt altijd voorafgaande aan het nieuwe seizoen geïnd. De bondsafdracht is ten behoeve van het aanmelden/lidmaatschap bij de NBB. Je kunt geen competitie spelen in het aankomende seizoen wanneer de bondsafdracht niet betaald is.

Afmelden

Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Je dient uiterlijk voor 1 juni schriftelijk op te zeggen;
  • Het lidmaatschap kan uitsluitend door het 0pzeggingsformulier ingevuld aan de ledenadministratie: ledenadministratie@uitsmijters.nl te mailen.
  • Vermeld duidelijk om wie het gaat (naam, voorletters, geboortedatum);
  • Wanneer je geen financiële (of andere) verplichtingen meer hebt ten opzichte van de vereniging krijg je per mail een bevestiging van de uitschrijving. De ledenadministratie laat daarmee ook de verleende machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld vervallen;
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele basketbalseizoen verschuldigd;
  • Indien je niet op tijd opzegt (uiterlijk 30 juni) ben je automatisch lid tot 1 juli van het volgende jaar. Je dient dan ook de volledige contributie voor dat verenigingsjaar te voldoen.