Contributie

Contributie 2018-2019

Contributie, overige ledenbijdragen en boetes worden geïnd middels automatische incasso. Ieder lid dient hiervoor een machtiging af te geven dat is bijgesloten bij het aanmeldingsformulier.

Trainende leden betalen contributie behorend bij hun leeftijd en (ongeacht hun leeftijd)
€ 32,00 bondsafdracht.